Announcements

Doğum ve Süt İzni Prosedürü / Maternity and Breastfeeding Leave Procedure

Author: İnsan Kaynakları / Human Resources

Değerli Koç Üniversiteliler,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu doğrultusunda ve Koç Üniversitesi Academic Handbook ile uyumlu şekilde hazırlanan, idari ve akademik bayan çalışanlarımızı ve eşi çalışmayan erkek çalışanlarımızı kapsayan Doğum ve Süt İzni Prosedürü’nü ekte bilgilerinize sunarız.

Doğum ve Süt İzni Prosedürü’nün amacı, yukarıda adı geçen kanunlarda tanımlanan hususların Koç Üniversitesi uygulama prensiplerini açıklamaktır. Prosedür kapsamı dahilinde hamilelik, doğum ve doğum sonrası aşamalarda yapılması gerekenler açıklanarak, çalışanlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu açısından yükümlülükleri zamanında yerine getirmesi ve sağlanan haklardan faydalanması sağlanacaktır.

Prosedüre ilişkin sorularınızı İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nden Elif Durmuş Bozada (ebozada@ku.edu.tr; Ext:1279) ile paylaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
İnsan Kaynakları Direktörlüğü

 

Dear Koç University Members,

Attached you may find the Maternity and Breastfeeding Leave Procedure that is prepared according to the Social Insurance and Universal Health Insurance Law (Law No.5510) and Labor Law (Law No.4857) and is in line with Koç University Academic Handbook. The procedure applies to all full-time and part-time administrative and academic female members and male members with an uninsured spouse.

The purpose of the Maternity and Breastfeeding Leave Procedure is to define the basic principles and the process in Koç University. The scope of the procedure describes the rules and work flow to be followed by Koç University members during their pregnancy, maternity and breastfeeding leave, and the exercise of duties by Social Security Institution and use of extended benefits.

Please contact Elif Durmuş Bozada (ebozada@ku.edu.tr; Ext:1279) from Human Resources Directorate for further questions.

Best Regards,
Human Resources Directorate

P17-IK-003_DOGUM_VE_SUT_IZNI_PROSEDURU.PDF

P17-HR-003_MATERNITY_AND_BREASTFEEDING_LEAVE_PROCEDURE.PDF