Announcements

Hukuk Kulübü Seminer

Author: Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler Ofisi
Time: 18:00
Location: Kurucular Salonu

 

11 Aralık Salı günü saat 18:00'da Kurucular Salon'unda "Psikopatoloji ve Suç" paneli düzenleniyor. Bu panelde yer alacak konuşmacılar ve konuları aşağıda belirtildiği gibi olacak:
*Yard. Doç. Dr.Alper Engeler: Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Psikopati ve Suç 
*Yard. Doç. Dr. İrem Akduman: Cinsel Suçlar ve Pedofili 
*Yard. Doç. Dr. Erol Yıldırım: Suç İşleyen Kişilerde Psikopatolojik Değerlendirme

11 Aralık Salı günü saat 18:00'da Kurucular Salon'unda "Psikopatoloji ve Suç" paneli düzenleniyor.
Bu panelde yer alacak konuşmacılar ve konuları aşağıda belirtildiği gibi olacak:


*Yard. Doç. Dr.Alper Engeler: Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Psikopati ve Suç 
*Yard. Doç. Dr. İrem Akduman: Cinsel Suçlar ve Pedofili 
*Yard. Doç. Dr. Erol Yıldırım: Suç İşleyen Kişilerde Psikopatolojik Değerlendirme