Announcements

Yeni YÖK Yasa Tasarısı

Author: Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler Ofisi
Time: 18:30
Location: CASE Z 48

 

YÖK 80 darbesi ardından kurulan kurumlardan biri olarak 30 yılı aşkın süredir üniversiteler üzerinde denetleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmektedir. Önce ağustos ayında disiplin yönetmeliği değiştirilmişti; şimdi de üniversite yönetimi, asistanların çalışma hakları gibi pek çok konuda değişiklikler öngören kuruluş kanunu değiştirilmek istenmektedir. Bu kanun tasarısının kabulünden önce biz de konunun öznesi öğrenciler olarak tasarıyı Koç Üniversitesi'nde tartışmaya açıyoruz. Bu tasarı mevcut durumdan ne kadar farklı? Eğitim üzerinde etkileri ne olacak? Bu konu üzerine çoğu üniversitede tartışmalar yürütülüyor ve biz de Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri ve çalışanları olarak davetli öğretim üyeleri eşliğinde tasarıda öngörülen değişikliklerin getiri ve götürülerini tartışacağız.  
Panelistler:
Prof. Dr. Fuat Ercan (Marmara Üniversitesi)
Dr. Vangelis Kechriotis (Boğaziçi Üniversitesi)
Aykut T. Kılıç (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Tarih: 20 Aralık 2012 Perşembe
Saat: 18.30
Yer: CAS Z48

YÖK 80 darbesi ardından kurulan kurumlardan biri olarak 30 yılı aşkın süredir üniversiteler üzerinde denetleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmektedir. Önce Ağustos ayında disiplin yönetmeliği değiştirilmişti; şimdi de üniversite yönetimi, asistanların çalışma hakları gibi pek çok konuda değişiklikler öngören kuruluş kanunu değiştirilmek istenmektedir. Bu kanun tasarısının kabulünden önce biz de konunun öznesi öğrenciler olarak tasarıyı Koç Üniversitesi'nde tartışmaya açıyoruz. Bu tasarı mevcut durumdan ne kadar farklı? Eğitim üzerinde etkileri ne olacak? Bu konu üzerine çoğu üniversitede tartışmalar yürütülüyor ve biz de Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri ve çalışanları olarak davetli öğretim üyeleri eşliğinde tasarıda öngörülen değişikliklerin getiri ve götürülerini tartışacağız.  

Panelistler:Prof. Dr. Fuat Ercan (Marmara Üniversitesi)
Dr. Vangelis Kechriotis (Boğaziçi Üniversitesi)
Aykut T. Kılıç (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Tarih: 20 Aralık 2012 Perşembe
Saat: 18.30
Yer: CAS Z48