Announcements

Tanıl Bora, "Türkiye’de Aydınlar Tartışması"

Author: CSSH: Social Sciences and Humanities Seminar Series
Time: 17:30
Location: Öğrenci Konseyi Odası (Özsüt’ün yanı)

 


Aydınlar, her zaman çok tartışılırlar. Bu söyleşide, Türkiye'nin düşünce tarihinde aydın meselesi etrafındaki tartışmaların bir taraması yapılacak. Popülist söylemlerdeki anti-entelektüalizm ve aydınların "yabancılaşmışlığı, yozlaşmışlığı" ile ilgili anlatılar ele alınacak. 

 

Özgeçmiş

1963’te Ankara’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1984-88 arasında haftalık haber dergisi Yeni Gündem’de gazetecilik yaptı. 1988’den beri İletişim Yayınlarında araştırma-inceleme dizisi editörüdür. 1993’ten 2014’e kadar üç aylık sosyal bilimler dergisi Toplum&Bilim Dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 1989’dan beri düzenli yazdığı aylık sosyalist kültür dergisi Birikim’in 2012 yayın koordinatörlüğünü üstlendi.

Ağırlıklı çalışma alanı Türkiye’de siyasal düşüncelerdir. Bu konularda yayımlanmış kitaplarından bazıları: Devlet Ocak Dergâh – 1980’lerde Ülkücü Hareket (Kemal Can’la birlikte, 1991), Milliyetçiliğin Kara Baharı (1995), Türk Sağının Üç Hali (1998), Devlet ve Kuzgun – 1990’lardan 2000’lere MHP, 2004), Medeniyet Kaybı- Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar (2006), Sol, Sinizm, Pragmatizm,  2010), Cereyanlar – Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, 2017)