Announcements

Güz 2016 Sınıf Listeleri-Fall 2016 Class Lists

Güz 2016 sınıf listelerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Öğrenci talepleri doğrultusunda sınıf/program değişiklikleri yapılmamaktadır.

You may view the Fall 2016 Class Lists from the following link. Please note that we do not make changes on class lists/schedule upon student requests.

Güz 2016 Sınıf Listeleri-Fall 2016 Class Lists

 

Hepinize mutlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyoruz,

ELC Direktörlüğü

 

We wish you all a happy, healthy and sucessful school term,

ELC Administration