Announcements

Social Value Matters 2017

Author: Koç University Social Impact Forum (KUSIF)
Time: 09:00
Location: Koç Üniversitesi

Social Value Matters 2017, artan eşitsizlik ve küresel belirsizlik ortamında değişime ilham vermek ve sosyal faydayı maksimize etmek adına paydaşların seslerini daha fazla duyurmanın yollarına odaklanacak. Sosyal etki alanında çalışan topluluğumuzdan gelen görüşler ışığında konferansın oturumları da şekillenmeye başladı. Oturumlar, çeşitli yuvarlak masa toplantıları ve atölye çalışmalarından oluşacak. Yuvarlak masa toplantıları uzmanlar tarafından yönetilen, görüş ve deneyimlerin paylaşılmasına odaklanan küçük tartışma gruplarını içerecek. Atölye çalışmaları ise katılımcıları tartışmaya ve öğrenmeye teşvik etmek üzere çeşitli alıştırmalar ve faaliyetlerde bir araya getirecek. 

 

Konferans programına buradan ulaşabilirsiniz! Konferans programının hala gelişmekte olduğunu hatırlatır, sorularınız ve önerileriniz için Agata Fortuna'ya e-mail göndermenizi rica ederiz. 

 

 

KU MEZUNLARI, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ÖĞRENCİLER VE AKADEMİK KURUMLAR İÇİN:

 

 

ÖZEL SEKTÖR İÇİN:

 

 

 

 

Against a backdrop of increasing inequality and global uncertainty Social Value Matters 2017 will focus on what needs to happen to amplify stakeholder voices to inspire change and maximize value. Following feedback from our members and the community the sessions have began to take shape. These will be a mix of roundtables and workshops. Roundtables are small group discussions that focus on debate and sharing experience. Workshops will involve participants in exercises and activities to encourage debate and learning.

 

The detailed conference program is available! Please be informed that the program is still being developed, for any additions to the topics and inquiries e-mail Agata Fortuna. 

 

 

FOR KU ALUMNI, CSOs, PUBLIC ORGANIZATIONS, STUDENTS AND ACADEMIC ORGANIZATIONS:

 

 

FOR PRIVATE SECTOR: