Announcements

Sosyal ve Beşeri Bilimler Seminerleri - Suriyeli Mültecilerin Emek Piyasasına Katılımları - Ulaş Sunata, Bahçeşehir Üniversitesi

Author: CSSH
Time: 16:00
Location: CASE 136

 

2011 Suriye krizinden bu yana Türkiye’ye 3 milyonu aşkın Suriyeli nüfus gelmiştir. 6 yıl savaştan kaçan insanların kitlesel akınıyla karşılaşarak nüfusunu yüzde 4 arttıran bir komşu ülkenin uluslararası koruma ve sosyal uyumu sağlayabilecek mekanizmaları geliştirmesi için kısa bir zaman olsa da; bir insanın sığındığı ülkede yasal statüsünün hala geçici olması bakımından uzun bir zamandır. Bu çalışma Türkiye’de Suriyelilerin emek piyasasına katılım süreçlerini kamp/kent ikiliği, sınıf ve etnik kimlik etkileri, bölgesel ve sektörel ayrımları dünyadaki farklı deneyimlerle karşılaştırarak analiz etmeyi amaçlar. Ek olarak; Türkiye’de yasal çalışma koşulları ve işgücü piyasasındaki mevcut durum değerlendirilerek kayıt-dışı istihdam ve yerel işgücüne etkisi bağlamında ikame paradoksuna dair sorulara cevap aranacaktır.