Announcements

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi UNIV 101 Semineri, 12.10.2017 , Yrd. Doç. Dr. Belgin San Akça

Author: CASE
Time: 17:30
Location: Mühendislik Oditoryumu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi UNIV 101 Semineri

Self-Determinasyon İlkesi, Uluslararası Meşruluk ve Devlet Kurma

Yrd. Doç. Dr. Belgin San Akça, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tarih:   12 Ekim 2017, Perşembe

Yer:      Mühendislik Oditoryumu

Saat:    17:30