Announcements

Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Kitabı ( 25 Tamamı Çözümlü - 25 Şemalı Anlatım )- Doç. Dr. Zeynep Derya TARMAN

Author: Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Kitabı ( 25 Tamamı Çözümlü - 25 Şemalı Anlatım )

Zeynep Derya TARMAN 

 

Bu çalışmada, milletlerarası özel hukuk dersinin temel konularına ilişkin yirmi beş kurgusal olay ve bunların çözümlerine yer verilmiştir. Olayların çözümlerinde teorik bilgiler dışında, önemli konulara ilişkin tartışmalı noktalar vurgulanmıştır. Tartışmalı noktalarda doktrindeki temel görüşlere ve Yargıtay kararlarına atıfta bulunulmuştur. Bununla öğrencilerin tartışmalı konuya dikkatleri çekilerek tartışmada benimsenecek görüşün olayın çözümünü nasıl etkileyeceği gösterilmek istenmiştir.