Announcements

Mühendislik Fakültesi UNIV 101 Semineri, 15.11.2017, Gökmen Güven, Unilever

Author: Mühendislik Fakültesi
Time: 17:30
Location: Mühendislik Oditoryumu

Mühendislik Fakültesi UNIV 101 Semineri

Sür-dü-rü-le-bi-lir-leş-ti-re-bil-dik-le-ri-miz-den mi-si-niz?

Gökmen Güven, Unilever

 

Tarih:   15 Kasım 2017, Çarşamba

Saat:    17:30

Yer:      Mühendislik Oditoryumu 

  

Gökmen Güven Kimdir?

2007 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği ile üniversite hayatına başlayan Gökmen Güven akademik hayatına paralel olarak Microsoft ve Turkcell bünyesinde farklı projelerde görev almış aynı zamanda lise öğrencileri için uzun yıllar akademik danışmanlık yapmıştır. Toplum ve çevreye duyduğu hassasiyet dolayısıyla aynı yıllarda Lions, Rotary ve Birleşmiş Milletler gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında farklı sorumluluklar üstlenmiştir.

Dört senedir Unilever Tedarik Zinciri’nde sırasıyla Talep Planlama, Stratejik Planlama ve Satın Alma görevlerini üstlenirken şirket bünyesinde 2015 yılında oluşturulan Sürdürülebilir Yaşam Planı Yönetim Kurulu’nun da kurucu başkanlık görevini 2.5 yıldır sürdürmektedir.

Halihazırda Marmara Üniversitesi Çevre Bilimleri’nde yüksek lisans yapmakta olan Gökmen Güven çeşitli platformlarda sürdürülebilirliği aktivizm penceresinden dinleyicilere aktarmaktadır. Bu kapsamda, Ekim Ayı içerisinde gerçekleştirilen “TEDx Yeditepe University”de “Game Changers” teması ile sürdürülebilirlik konulu bir konuşma da gerçekleştirmiştir.

Proje yönetimi konusunda aldığı eğitimler ve hem sosyal hem de profesyonel yaşamda dahil olduğu projeler vesilesiyle edindiği tecrübeyi üniversitelerde proje yönetimi seminerleri ile öğrencilere aktarmaktadır.