Announcements

Sosyal ve Insani Bilimler Seminer Serisi: Burak Onaran, "Padişahı Devirmek: Islahat Çağında Düzen ve Muhalefet"

Author: CSSH
Time: 16:00
Location: CASE 134

Osmanlı İmparatorluğu’nda altı yüz yılı aşkın bir süre boyunca tek bir hanedan ailesi egemen olmasına rağmen, saray tahttan indirmelere yabancı değildir. Hatta bazı dönemlerde (1617-1687 arasında, 18. yüzyılın ve 19. yüzyılın başında),  tahtın devrilmesi, devrik padişahın öldürülmesi sık karşılaşılan vakalar haline gelmiştir.  Peki, padişahı devirmeye ya da öldürmeye kim, ne zaman, nasıl kalkışmıştır? Tahttan indirme girişimlerinin tarihi bize imparatorluğun politik yapısı ve bu yapının değişimi hakkında neler söyleyebilir?  

Bu konuşma çerçevesinde öncelikle 17. yüzyıldan itibaren meydana gelmiş tüm tahttan indirme ve devrik padişah katli vakalarının bir muhasebesini yapacağız. Ardından, bu vakaların çoğunda aktif rol oynamış Yeniçeri Ocağının lağvı  (1826) sonrasında padişahı devirmeye yönelik emelleri açığa çıkarılmış ilk gizli teşkilat olan Kuleli muahedesine (1859) odaklanacağız. Muahedenin örgütlenme biçimi, padişahı devirmek, öldürmek için geliştirdikleri planlar, mensuplarının toplumsal profilleri üzerinden, Tanzimat devrinde siyasal düzenin ve muhalefetin yapısını, imkânlarını ele alacağız.  

 

Burak ONARAN

Özgeçmiş:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. XIX. yüzyıl Osmanlı siyasal ve toplumsal tarihinin yanı sıra tarihyazımı, yemek ve mutfak kültürünün politik veçheleri çalışma konuları arasındadır. Yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır: Détrôner le Sultan: Deux conjurations à l’époque des réformes ottomanes: Kuleli (1859) et Meslek (1867), Peeters, 2013 ve MutfakTarih: Yemeğin Politik Serüvenleri, İletişim, 2015.