Announcements

UNIV 101 Zorunlu Madde Bağımlılığı Semineri

Author: Yeni Gelen Danışmanlık Ofisi
Time: 17:30
Location: Mühendislik Oditoryumu

UNIV 101 KURES ZORUNLU MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ

Madde Bağımlılığı

NA Adsız Narkotik Arkadaşlık Birliği

Tarih:   15 Mart 2018, Perşembe

Yer:      Mühendislik Oditoryumu

Saat:    17:30