Announcements

3. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, 13-14 Haziran 2019, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü

Author: CSSH

3. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi13-14 Haziran 2019’da Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde (İstanbul) gerçekleşecektir. Kongre, sosyal bilimlerin her dalında tözcü önkabulleri bozan çalışmaları desteklemeyi; bu çalışmaların yazarlarını ve okuyucu kitlesini bir araya getirmeyi; ve böylece özerk bir bilimsel alanın inşasına katkıda bulunmayı hedefler. 2014’te Bourdieu Sempozyumu olarak başlayan, şimdiki biçimini ise 2017’de alan Kongre, her akademik seviyeden katılımcıya açıktır.

Başvuru için, bildiri başlıkları ve genişletilmiş özetleri (<500 kelime) isbk2019@gmail.com adresine Microsoft Word dokümanı olarak gönderilmelidir. Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2019’dur. Kongreye kabul edilen bildiriler, 20 Mayıs 2019’da açıklanacaktır.