Announcements

Karar verme süreçlerini araştıran ÜCRETLİ bir psikoloji deneyine katılmak ister misiniz?

Author: CSSH

Karar verme süreçlerini araştıran ÜCRETLİ bir psikoloji deneyine katılmak ister misiniz?

 

 

"Doç. Dr. Fuat Balcı’nın danışmanlığında yürütülen bu çalışmada, karar verme süreçlerinin altında yatan nöral mekanizma araştırılmaktadır. Katılımcılardan, farklı iki günde gerçekleşecek olan iki ayrı seansa katılmaları beklenmektedir. İlk seans yaklaşık yarım saat, ikinci seans yaklaşık 45 dakika sürmektedir. 

 

Deney esnasında zararsız bir beyin uyarım yöntemi olan TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) kullanılacaktır. Katılım karşılığında ilk seans için 10 TL, ikinci seans için 20 TL olmak üzere toplam 30 TL ödül verilecektir. 

 

Çalışmaya, geçmişte ve şu anda herhangi bir nörolojik veya psikiyatrik şikayeti olmayan ve ağırlıklı olarak sağ elini kullanan (sağlak) gönüllüler katılabilir.

 

Katılımcılar tmsproject2018@gmail.com adresinden iletişime geçerek çalışmamız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir ve sağlık açısından bir engel görülmediği takdirde kayıtlarını yaptırabilir.

 

Çalışma, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü'nde, Zamanlama ve Karar Verme Laboratuvarı'nda (SNA B128) yapılacaktır.

 

İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz. 

İletişim adresi: tmsproject2018@gmail.com "