Announcements

HAT: Çocuklarla Felsefe by Eylem Özaltun on May 4, 10:00

Author: CSSH

Çocuklarla Felsefe

Çocuklarla felsefe çocuğun zihninde kendiliğinden oluşan soruları temel alan bir çalışmadır. Çocukların kendileri, hayatları, çevreleri ve de keşfetmekte oldukları hızla değişen dünya hakkında özgün sorularını en nahif, en samimi haliyle sorabilecekleri güvenli bir ortam sunarak yaratıcılığı teşvik eder, son kertede insan mutluluğunu hedefler.  Öğretmenin yönlendirdiği ve sonunda öğrenciyi değerlendirdiği klasik okul modelinden, gurup liderinin sadece bir üye olarak tartışmaya katıldığı, bilen, öğreten konumunda kimsenin olmadığı, hiyerarşik olmayan bir iletişim deneyimi sunarak, ayrılır. Verili cevapların sanal emniyetinden sıyrılıp, merakla sormaya devam etme cesareti aşılar. Çocuklar dili domine etmek ve ya haklı çıkmak için değil, beraberce sorgulamak için kullandıkça, ucu açık sorgulamanın tadına varır.

Bu çalışmanın özüne en uygun mekan olarak müzeyi seçtik. İnsan çevresindeki objelere günlük işlevsel bağlamlarından soyutlayıp merakla bakan tek canlıdır. Merak dolaplarından, ulusal galerilere uzanan geniş yelpazedeki her koleksiyon insanın ereği içinde, saf merakının bir ürünüdür.  Gelin çocuklar, alelade objelerin sihirli dünyasında soru sora sora ilerleyelim. Kim bilir bu macera bizi nereye götürecek?