Announcements

SOCIOLOGY TALKS: Çıkar mı ahlak mı? Sınıf mücadelesinin temelinde hangisi yatar? Etnografik bir inceleme, Alpkan Birelma (Özyeğin Üniversitesi) 15 Mayıs

Author: CSSH

SOCIOLOGY TALKS

Tarih: 15 Mayıs (Çarşamba), 12:00-13:30 

Yer: CASE 127

 

Çıkar mı ahlak mı? Sınıf mücadelesinin temelinde hangisi yatar? Etnografik bir inceleme

 

Sınıf mücadelesi gerek savunucuları gerekse karşıtları tarafından çıkarla ilgili bir olgu olarak görülür. İşçilerin kolektif mücadelesinin etnografisi ise işçi sınıfı açısından sınıf mücadelesinin ahlaki bir veçhesinin de bulunduğunu ortaya çıkarmaya imkân verir. Bir işçi mücadelesi sürecinde birçok işçi, özellikle de liderliği üstlenen işçiler (kelimenin dereceli, saf olmayan anlamında) altruistik nitelikli davranışlarda bulunur. Birçok işçi için, ama özellikle de lider işçiler için kolektif sınıf mücadelesi sadece rasyonel, çıkar temelli bir seçenek olmanın ötesinde bir takım ahlaki kaygıları da temel olan bir seçenektir. İşçi sınıfı mücadelesinin neden beklenildiği ölçüde yükselemediği sorusunun cevabında ahlak meselesi, hegemonya / yanlış tanıma meselesi kadar önemli ve belirleyicidir.      

 

Alpkan Birelma, Özyeğin Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesidir. Toplumsal sınıf, emek hareketi ve sosyal politika konularında çalışmaktadır. Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi: Günümüz Türkiye’sinde Üç İşçi Hareketinin Etnografisi isimli bir kitabı ve birçok makalesi yayınlanmıştır. Lisans yıllarından bu yana emek hareketinin içinde gönüllü olarak faaliyet göstermektedir.