Announcements

CSSH Seminar: "Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Nostalji, Narsisizm" Nagehan Tokdoğan, 20 Mayıs- 16:00

Author: CSSH
Time: 16:00
Location: SOS Z21

Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Nostalji, Narsisizm

Nagehan Tokdoğan

Türkiye’nin siyasal ve toplumsal gündeminde son on yıldır giderek daha fazla aşina olduğumuz bir kavramla karşı karşıyayız; Yeni Osmanlıcılık. Bu kavramın gerek siyasal jargonda, gerekse toplumsal ve kültürel dağarcığımızda bu denli yer etmesinin arkasında, siyasal alanın terminolojisini aşarak gündelik yaşamımızın içinde çeşitli biçimlerde sıkça karşılaştığımız görünümler kazanmasının payı büyük. Kavram Türkiye siyasi tarihinin özellikle son on yılında dolaşıma giren bir ihtişamlı geçmiş anlatısını imleyecek şekilde karşımıza çıkıyor. AKP iktidarı aracılığıyla toplumsal alana saçılan Yeni Osmanlıcı anlatının sembolleri, gerek İslami-muhafazakâr kolektif öznelliğin, gerekse de yer yer Türklüğün yeni bir halet-i ruhiye eşliğinde yeniden tanımlanmasını hedefliyor. Peki, AKP’nin Yeni Osmanlıcılığı alıcılarına ne söylüyor ve onlardan ne talep ediyor? Bu anlatının toplumsal taban tarafından adeta yeni –ve farklı– bir milli kimlik anlayışına tekabül edecek biçimde hevesle kucaklanmasının ardında hangi duygusal ihtiyaçlar yatıyor? Bu duygular geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki bağı kurmakta ve böylelikle milli bir halet-i ruhiye yaratmakta nasıl bir rol oynuyor? Bu sunuşta Yeni Osmanlıcılığın AKP iktidarının duygu üretim mekanizması olarak iş gördüğü iddiasından hareketle, duygular ve siyaset ilişkisine dair bir tartışma yürütülmesi hedefleniyor.


Nagehan Tokdoğan

1984 Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Akademik ilgi alanları arasında milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet, erkeklik çalışmaları, insan hakları, duygular sosyolojisi ve etnografi bulunuyor. Bu alanlarda yazdığı makaleler muhtelif dergi ve kitaplarda yayımlandı. Aynı zamanda çevirmen. Bağımsız araştırmacı-akademisyen. Feminist.