Announcements

Kurumsal Hayattan Youtube'a Yolculuk, Sinan Koç

Author: Öğrenci Dekanlığı
Time: 17:30
Location: SOSB21

KU Ravendo Yarış Takımı UNIV 101 Gelişim Semineri  

Kurumsal Hayattan Youtube'a Yolculuk

Sinan Koç, otopark.com

Tarih:   15 Mayıs 2019, Çarşamba

Saat:    17:30

Yer:      SOS B21