Announcements

ANAMED Kütüphane Konuşmaları: Helga Anetshofer, Erdem Çıpa, Hakan Karateke/ ANAMED Library Talks: Helga Anetshofer, Erdem Çıpa, Hakan Karateke

Author: Suna Kıraç Kütüphanesi

Tarih Vakfı ve ANAMED Kütüphanesi ortaklığında düzenlenen "Kütüphane Konuşmaları" Temmuz ayında Helga Anetshofer, Erdem Çıpa ve Hakan Karateke'yi konuk ediyor. Yazarlar, 2018'de çıkan Disliking Others: Loathing, Hostility, and Distrust in Premodern Ottoman Lands kitabı üzerinden modernite öncesi Osmanlı toplumunda ötekileştirme ve dışlama mekanizmalarını ve örneklerini tartışacaklar. Ayrıntılar için: http://bit.ly/LT0719ACK

-Konuşma dili Türkçe’dir.

As a joint organization of Tarih Vakfı and ANAMED Library, “Library Talks" will continue on the 2nd of July, Tuesday, with Helga Anetshofer, Erdem Çıpa ve Hakan Karateke. Based on their 2018 book Disliking Others: Loathing, Hostility, and Distrust in Premodern Ottoman Lands, athors will criticize the widely accepted "Pax Ottomanica" view within the premodern Ottoman context. For the details: http://bit.ly/LT0719ACK

-The talk will be in Turkish.