Announcements

Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi- Açılış Konferansı / Koç University Center for Civil Society and Philanthropy Research - Opening Conference

Author: Koç University
Time: 09:30
Location: Kurucular Salonu / Founders Hall

Please click here for program details.