Announcements

Yeni ANAMED Yayını: Kutsal Mekânlar ve Kentsel Ağlar | New ANAMED Publication: Sacred Spaces and Urban Networks

Author: ANAMED

KUTSAL MEKÂNLAR VE KENTSEL AĞLAR

(11. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu Bildiri Kitabı)

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Anadolu, farklı dönemlerde “kutsal” addedilen pek çok mekâna ev sahipliği yapar. Bu kitapta yer alan makaleler, Ortaçağ’dan itibaren Anadolu’da var olan kutsal alanları, çeşitli mekânsal, kentsel ve sosyokültürel dinamikler bağlamında ele alan diyakronik ve senkronik çalışmaları içerir. Her bir makale, bu etkileyici alanların kutsal mekânlara dönüştüğü yaratıcı süreçte insan etkinliğinin nasıl rol oynadığını irdeleyen, kendine özgü araştırmaları ortaya koyar. Bütünde bakıldığında kitap, bu alanların cazibeleri ve çekim güçleri sayesinde karmaşık ekonomik, politik ve sosyal ilişkilerden oluşan kutsal bir ağ yarattığını gözler önüne serer.

Bu kitabın temeli, Aralık 2016’da Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilen “Kutsal Mekânlar + Kentsel Ağlar” başlıklı 11. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu’nda atılmıştır. Alanının önde gelen araştırmacılarını ve araştırma merkezinin eski bursiyerlerini bir araya getiren bu sempozyum Anadolu’daki kutsallığın farklı katmanlarını araştırmayı hedeflemiştir. Bu kitap öncelikli olarak bu hedefi odağına alarak, farklı örneklere odaklanan araştırmalar arasındaki paralellik ve ilişkilere ışık tutmaktadır. Kitap ile ilgili daha detaylı bilgi için > https://anamed.ku.edu.tr/yayinlar/kutsal-mekanlar-ve-kentsel-aglar/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACRED SPACES AND URBAN NETWORKS

(11th International ANAMED Annual Symposium Proceedings)

With its history that goes back millennia, Anatolia is studded with sites from different eras that are deemed “sacred.” The collected essays in this volume present diachronic and synchronic studies of Anatolian sacred sites from the medieval period onward that situate them within various spatial, urban, and sociocultural dynamics. Each article explores unique case studies that illustrate the role of human agency in the creative process of transforming awe-inspiring sites into sacred spaces. Collectively, the volume reveals that the magnetic qualities of such destinations create a web of sanctity, as well as a complicated matrix of economic, political, and social relations.

The scholarly contributions published here emerged from the 11th International ANAMED Annual symposium, entitled “Sacred Spaces + Urban Networks” and held at Istanbul’s Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) in December 2016. This symposium brought together prominent scholars in the field and former fellows of the research center, including the volume’s editors. While our initial goal was to explore different layers of sacredness in Anatolia, ultimately, the volume sheds light on parallels among case studies and presents the connectedness between these layers. For more information about the publication > https://anamed.ku.edu.tr/en/publications/sacred-spaces-and-urban-networks/