Announcements

Hemşirelik Fakültesi UNIV 101 Semineri/School of Nursing UNIV 101 Seminar, 03.12.2019, Prof. Dr. Kafiye Eroğlu

Author: Newcoming Advising Office
Time: 17:30
Location: SOSB21

UNIV 101 Hemşirelik Fakültesi Semineri 

Cinsel Mitler ve Cinsel Sağlık 

Prof. Dr. Kafiye Eroğlu

Tarih:   3 Aralık 2019, Salı

Saat:    17:30

Yer:      SOS B21

 

******************************************

UNIV 101 School of Nursing Seminar

Sexual Myths and Sexual Health

Prof. Dr. Kafiye Eroğlu

Date:   3 December 2019, Tuesday

Time:   17:30

Place:  SOS B21

*The seminar will be held in Turkish