Announcements

UNIV 101 Gelişim Semineri, 11.02.2019, Dr. Mustafa Çalışkan

Author: Öğrenci Dekanlığı
Time: 16:00
Location: Kurucular Salonu/Founder's Hall

UNIV 101 Gelişim Semineri

Çağımız Güvenlik Anlayışı ve Metropol Güvenliği

Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Emniyet Müdürü

Tarih: 11 Şubat 2019, Pazartesi

Saat: 16:00

Sınıf: Kurucular Salonu

 **********************************

UNIV 101 Development Seminar

Contemporary Understanding of Security and Metropol Safety

Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Provincial Police Commissioner

Date: 11 February 2019, Monday

Time: 16:00

Place: Founders Hall

*The seminar will be held in Turkish, simultaneous English translation will be available.