Announcements

Kredi ve Yurtlar Kurumu basvurusu (KYK)

Author: Dean of Students

BAŞBAKANLIK
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden
2010-2011 Öğretim Yılı İçin;
Yurt, Burs, Öğrenim ve Katkı Kredisi
BAŞVURU DUYURU

Ara sınıf öğrencilerin başvurusu muhtemelen Temmuz 2010 ayından itibaren;
2010–2011 öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim kurumuna yerleşecek öğrencilerin
başvuruları ise; ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan
sonra
Kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.

Ayrıca: Başvuru tarihleri öğretim kurumunuzda ilan edilebileceği gibi, basın yolu ile
kamuoyuna duyurulacaktır.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
BURS
Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yurt içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel
gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince
verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Devlet İstatistik
Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit
edilir.
KATKI KREDİSİ NEDİR?
Yükseköğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit
edilen miktarın devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına üniversite hesabına
ödenen paradır.
Katkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına üniversite hesaplarına
ödenen miktarlara Devlet İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak
hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
YURT VE BURSDA ÖNCELİKLİLER
 Şehit veya gazi çocuklarına (yurt’ da ve burs’ da)
 Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlara, (yurt’ da ve burs’ da)
 Lise ve dengi öğrenimlerini devlet yetiştirme yurtlarında tamamlayanlara, (yurt’ da ve burs’ da)
 Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlara, (yurt’ da ve burs’ da)
 Anne ve Babası vefat edenlere, (yurt’ da ve burs’ da)
 Anne ve Babası Kanunen ayrı olanlar, (yurt’ da)
 5532 Sayılı Kanunun 15. Maddesi kapsamında ki terör sebebiyle köyleri boşaltılanlara ve ölenlerin
çocuklarına, (burs’ da)
Öncelikli olarak yurda yerleştirilip, burs verilmektedir.
Ayrıca;
2
 Milli olmuş Amatör sporcu öğrencilere, (yurt’ da ve burs’ da)
 2010–2011 öğretim yılında ham puan bazında ÖSYM tarafından hesaplanan puan türlerinde ilk 100’e
giren öğrencilere, (burs’ da)
normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.
BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR
1. Kurumumuzdan burs, öğrenim ve katkı kredisi almakta iken çeşitli sebeplerle kredisi kesilen
öğrenciler ile halen burs, öğrenim ve katkı kredisi alan öğrenciler,
2. 5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından burs almakta
olan öğrenciler ile daha önce almış olan öğrenciler,
3. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte
çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
4. Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için 2010–2011 öğretim yılında intibak, hazırlık, 1 inci, 2 inci
sınıflarda okuyan öğrenciler,
5. Açıköğretim ve/veya Uzaktan eğitim gören öğrenciler (Sadece öncelikli durumda olan öğrenciler ile
Açıköğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünün 1 inci ve 2 inci sınıflarında örgün öğretim
görenler hariç)
6. Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan ve başarısız olan
öğrenciler ile öğrenim ve katkı kredisi isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibari ile bir yıldan
fazla kaybı olan öğrenciler,
7. Yabancı uyruklu öğrenciler,
8. Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
9. Hava Harp Okulu Enstitüsü, Kara Harp Okulu Enstitüsü ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimler
Enstitüsünde okuyan sivil öğrenciler. (katkı kredisinden)
10. Artık yıl öğrenim gören öğrenciler,
11. Bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrenciler (burs hariç)
12. Anarşi ve terör olayına karışanlar,
13. Üniversitelerin ikinci öğretim programlarında ve Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile yüksek
lisans öğrencileri, (katkı kredisinden)
14. Vakıf üniversiteleri ve yurt dışında eğitim gören ve denklikleri yapılarak memleket içerisinde bir
üniversitede lisans tamamlamalarına karar verilerek, üniversitelere yerleştirilen ve geçiş yaptıkları
öğretim kurumlarına ikinci öğretim öğrencileri düzeyinde katkı payı ödeyen öğrenciler, (katkı
kredisinden)
15. Üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS),veya YÖS'e eşdeğer kabul edilen diğer sınav
sonuçlarını kullanarak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış olup,
sonradan T.C. Vatandaşlığına geçen öğrenciler, (katkı kredisinden)
16. Şehit çocukları ile gazi çocukları (anarşi ve terör olayları sonucu şehit veya gazi olanların
çocuklarından öğretim kurumlarınca katkı payı alınmadığı için sadece katkı kredisinden),
17. Yabancı ülkelerde yüksek öğrenim gören T.C vatandaşı öğrenciler, (KKTC, Türk Cumhuriyetleri ve
toplulukları ve diğerleri)
3
YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
1. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri,
2. Daha önce kurum yurtlarında barınmakta iken yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
3. Öğretim Kurumlarından derslere devam etme imkânı sağlandığına dair belge getiremeyen tüm ekstern
öğrencileri,
4. Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunan öğrenciler.
YURT
Yurt istekleri ancak, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yer, öğrenim göreceği yükseköğretim
kurumunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ise (şehir içi nakil araçlarından yardımsız
faydalanamayan âmâ felçli bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç) yurt başvurusu
dikkate alınacaktır.
Yurt ücreti; yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında öğrenciden alınan paradır.
Farklı (yüksek) yurt ücreti, genel ücrete tabi yurtlarımıza oranla fiziki yapı ve/veya donanımda
farklılıklar bulunan yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan paradır.
Depozito; öğrencinin yurt ücretini zamanında yatırmaması veya yurtta yapacağı zarara
karşılık tutulan paradır. Öğrencinin yurtla ilişiği kesildiğinde 10 gün içinde yurda başvurması halinde
depozitosu iade edilir. (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren genel olarak uygulanan aylık yatak ücreti 90
TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise bu ücretler 102 TL ile 174 TL arasında değişkenlik
göstermektedir. Genel ücret uygulaması yapılan yurtlarda alınan depozito ücreti 175 TL., aylık ücreti
farklı olan yurtlarda ise 180 TL. ile 270 TL arasında değişkenlik göstermektedir. 1 Ocak 2011
tarihinde bu ücretler yeniden belirlenecektir. Depozito ücreti; genel ücret uygulaması yapılan yurtlar
ile farklı ücret uygulaması yapılan yurtlarda; bir aylık yurt yatak ücretinden az olmamak ve dört aylık
yurt yatak ücretini geçmemek kaydıyla Genel Müdürlükçe ayrı ayrı belirlenecektir.)
YURTLARLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN KREDİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN
T.C. Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü
Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı
Kıbrıs Cad. No:3 Kurtuluş/ANKARA
Tel: 0 (312) 430 17 80 Genel Müdürlük (pbx)
Faks: 0 (312) 430 15 66
T.C. Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığı
Cemal Gürsel Caddesi No:61 Cebeci/ANKARA
Tel: 0 (312) 363 87 70 Kredi(Pbx)
Faks: 0 (312) 363 69 86