Announcements

Türk-Ermeni Barış Girişimi: YoungTalks #10'a Davet (UNIV 101 kapsamındadır)

Author: Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Türk-Ermeni Barış Girişimi Projesi kapsamında onuncusu düzenlenecek olan YoungTalks, Türkiye ve Ermeni toplumları üzerine farklı alanlarda çalışmalar yapan uzmanları ağırlıyor.

 

Konuşmacılar: Özgür Bal (Ph.D, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

                         "'Ev'e Yakın, 'Ev'den Uzak: Buenos Aires, Oxford, Varto, Armıdan'dan Ermenilerle Karşılaşmalar ve Evi Yeniden Kur(gula)mak"

                         Zeynep Baykal (Ph.D, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

                         "İstanbul'da Ermeni Kimliğinin İnşaası: Yeşilköy Örneği"

Yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü,

       CAS 288 (Migros Hall)

Tarih: 26 Kasım Çarşamba

Saat: 17.00

 

http://kusif.ku.edu.tr/tr/projects/peace-initiative-peace-in-your-hands 

 

*26 Kasım Çarşamba günü saat 16.15'te Hacıosman Metro'dan Rumelifeneri Kampüsü'ne shuttle hizmeti sağlanacaktır.

 

Türk-Ermeni Barış Girişimi Projesi, KUSIF tarafından yürütülmekte, Hollanda Başkonsolosluğu MATRA Programı tarafından fonlanmaktadır.