Announcements

Sergi - Exhibition // BAŞKENTLİ: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ankara'da Sokak ve İnsan // Ankara: Streets and Citizens from the Ottoman Empire to the Turkish Republic

Author: VEKAM

Avrupalı seyyahların kitaplarında Osmanlı tarihi coğrafyası içinde kentleri betimleyen gravürler bize o kentlerin geçmiş dönemlerdeki görünümleri  ve  yaşam biçimini yansıtırlar. Ankara kenti bu kapsamda pek şanslı bir yer olmamıştır. Osmanlı Dönemi’nde Ankara ‘yı gösteren gravürler bir elin parmaklarına bile ulaşmaz. 19. yy.  ortalarından itibaren Osmanlı toplumunda görülmeye başlanan fotoğraflar açısından da Ankara çok  şanslı bir kent olmamıştır. Dönemin ünlü fotoğrafçıları Ankara’ya uğramamış gibidir. İmparatorluğun bir çok kentinde  özellikle Tanzimat sonrası değişen sosyal yaşam fotoğraflara yansırken, Ankara’daki günlük yansımaları fotoğraflar da bulmak oldukça zordur. Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde  hazırlanan Yıldız Albümleri çerisinde Ankara’nın çevre köylerinin görünümleri, Ankara Kalesi ve bazı askeri ve eğitim  yapıların fotoğrafları bulunmaktadır. Yüzyıl başında İstanbul’dan gelen kimi fotoğrafçılar Ankara’dan da bir kaç poz çekmiş gibidir. Fotoğraf tarihi araştırmacıların sözünü ettiği Ankara’lı fotoğrafçıların  kimi fotoğrafları günümüze gelmiştir ancak  arşivleri hakkında  çok az bilgi bulunmaktadır. Bazı ailelerin ellerinde kalmış olabilecek fotoğraflar  ise  savaşlar, göçler, dağılan yaşamlar  sırasında kaybolmuş olmalıdır.  

Değerli araştırmacı Nezih Başgelen’in koleksiyonundan   ve  VEKAM arşivinden derlenen  fotoğraflarla hazırlanan bu serginin amacı;  daha çok kale görünümleri, kentsel gelişimi ve kamu yapılarının fotoğrafları ile tanınan Ankara’da  yaşayan, sokaklarında dolaşan, etrafına bakınan, fotoğrafçıya poz veren , malını satmaya çalışan günlük yaşamı içindeki Başkent’liye dikkat çekmektir. 

-----

Centuries old etchings from European travellers give us clues about daily life and the depiction of cities within the geography of the Ottoman Empire. In this regard, the city of Ankara has not been very lucky. Etchings depicting Ankara during the Ottoman era are few. The same goes for photography, which establishes itself in Ottoman society around the middle of the 19th century. It seems that prominent photographers of the period simply didn’t visit the city or its immediate surroundings. In many towns of the Empire, the social changes implemented following the Tanzimat were documented through photographs however it is very difficult to find any pictures showing daily life on the streets of Ankara from this time. In the Yıldız Photography Albums, compiled during the reign of Sultan Abdülhamid II (1876–1909), there are photographs from Ankara’s surrounding villages, the Ankara Castle and certain military and educational buildings. Furthermore it seems likea few number of photographers coming to Ankara from Istanbul at the beginning of the century took limited scenes  of the city. Professional photographers who had their workshop  in Ankara itself are known by historians but their archives are largely missing. On the other hand, photographs that may have been in possession of families and individuals seem to have been lost during wars, immigration, and the resulting breakdown of family ties.

This exhibition has been put together with a selection of photographs from the archives of the VEKAM collection and that of  distinguished researcher, Mr. Nezih Başgelen. The aim of the project is to offer a more thorough photographic view of Ankara, which is mostly known for its pictures showing the castle, urban development and public buildings of the city. The collection provides a glimpse in the city’s past, with images documenting people’s daily lives in the streets, looking around, working, hoping to sell their goods or posing for the camera.