Announcements

Düşün. Yarat. - 3D Printers / Think. Create. - 3D Printers

Author: Etkinlikler ve Gönüllü Projeler Ofisi

Düşün. Yarat. - 3D Printers 

Evlerimize kadar girmiş olan 3 Boyutlu Yazıcıları keşfedin!

Siz dilediğiniz ürünü tasarlayın, 3 Boyutlu Yazıcı size tahtadan bronza kadar sunduğu geniş yelpazeli madde olanağı ile hayallerinizi gerçekleştirsin!

SME, Türkiye'nin ilk ve tek konsept 3 Boyutlu Yazıcı mağazası 3Dörtgen'i okulumuzda ağırlıyor.

3 Boyutlu Yazıcıları görmek ve tanımak isteyen bütün herkesi 17 Aralık Çarşamba 2014 günü saat 14:30'da Öğrenci Konsey Odası'na bekliyoruz.

Univ101 Kapsamındadır. 

3D_Printer_Afis.pdf

***

Think. Create. - 3D Printers 

Discover the 3D Printers, which has entered our house up!

Design your product you want, 3D Printer make your dreams real with the ability to offer a wide range of material bronze to wood. 

SME welcomes Turkey's first and only concept 3D Printer store 3Dörtgen in our school.

Wednesday, 2014 December 17, at 14: 30 in Student Council Chamber

Event will be held in turkish.