Announcements

RPDTTD 2014 Satisfaction Survey / APGTTD 2014 Memnuniyet Anketi

Dear Faculty,
 
As Research, Project Development and Technology Transfer Directorate, we kindly ask you to take only few minutes and fill out our short 2014 Satisfaction Survey. Here is the weblink:

http://koc.qualtrics.com/SE/?SID=SV_byfZSfJndnQ3z6Z 

With this tool, we hope to have a general idea about how our research support and technology transfer activities are perceived by each of you. Assessing and building upon this feedback, we will try to pinpoint our strengths and weaknesses and we will work to improve our services in terms of content, diversity and delivery in 2015. As you might know, RPDTTD has been receiving the TUBITAK 1513 Technology Transfer Offices Support Program grant since 2013. Monitoring the impact of our activities upon KU’s researcher community is also part of how our service performance is evaluated by TUBITAK.

Please complete the survey by 28.01.2015. We appreciate your help and look forward to working with you in your research, innovation and entrepreneurship activities. If you have questions about this study, please email Emrah Göker (egoker@ku.edu.tr).

Have a nice break,

RPDTTD

 

***

 

Değerli araştırmacılar,

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü olarak sadece birkaç dakikanızı birimimizin kısa 2014 Memnuniyet Anketi'ne ayırmanızı rica ediyoruz. Çevrimiçi linki şu:

http://koc.qualtrics.com/SE/?SID=SV_byfZSfJndnQ3z6Z

Bu araçla, verdiğimiz araştırma desteği ve teknoloji transferi hizmetlerinin her birinizce nasıl algılandığı hakkında fikir sahibi olmayı amaçlıyoruz. Geri bildirimlerinizi değerlendirerek ve geliştirerek güçlü ve zayıf yanlarımızı belirlemeyi deneyeceğiz ve 2015'te içerik, çeşitlilik ve sizlere ulaştırma açısından verdiğimiz hizmetleri iyileştirmek için çalışacağız. Bildiğiniz gibi, APGTTD 2013'ten beri TÜBİTAK'ın 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı'ndan fon alıyor. Çalışmalarımızın KU'nun araştırmacı topluluğu üzerindeki etkisini izlemek de, TÜBİTAK'ın hizmet performansımızı ölçmesinin bir parçası.

Anketi lütfen 28.01.2015 tarihine kadar doldurun. Yardımınız için şimdiden teşekkür ediyor ve sizlerle araştırma, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinizde birlikte çalışmayı sürdürmeyi arzuluyoruz. Bu çalışma hakkında sorularınız varsa Emrah Göker’le (egoker@ku.edu.tr) iletişim kurabilirsiniz.

Hepinize iyi ara tatiller,

APGTTD