Announcements

Söyleşi | Talk: Scott Redford

Author: ANAMED | RCAC

İKTİDAR İMGELERİ: SİNOP İÇKALESİNDEKİ 1215 TARİHLİ SELÇUKLU YAZITLARI

LEGENDS OF AUTHORITY: THE 1215 SELJUK INSCRIPTIONS OF SİNOP CITADEL, TURKEY 

09.02.2015 - 18:30 
Konuşmacı | Speaker: Scott Redford
Tartışmacı | Discussant: Suzan Yalman
ANAMED Oditoryumu | RCAC Auditoirum
*Saat 17:15'te Bilim kapısının önünden Hacıosman Metro istasyonuna servis kalkacaktır.
There will be a shuttle to Hacıosman Metro Station leaving at 17:15 in front of the Science Gate.

 

ANAMED ve Koç Ünivesitesi Yayınları sizleri, Scott Redford’un Ağustos 2014’te yayımlanan İktidar İmgeleri: Sinop İçkalesindeki 1215 Tarihli Selçuklu Yazıtları isimli önemli çalışması üzerine düzenlenen söyleşiye davet ediyor. 

Tarih: 9 Şubat 2015, Pazartesi Saat: 18:30

Yer: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi

İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han Beyoğlu İstanbul 

Konuşma dili İngilizcedir. 

Ortaçağ Anadolu’sunun en görkemli örneklerinden biri olan Sinop İçkalesindeki 1215 yılının yazında, beş aylık bir dönemde yapılan 16 yazıt üzerine yaptığı çalışmada Redford, yazıtların derinlemesine yeniden okumasını ve analizini yapıyor. Sadece Selçuklu mimari pratiğine yeni bir analiz katmakla kalmıyor, ayrıca içkalenin mimarisini yeniden değerlendirerek Bizans dönemine tarihlendiriyor. 

Kitap hakkında detaylı bilgi için >> http://www.kocuniversitesiyayinlari.com/books/iktidar+imgeleri:+sinop+ickalesindeki+1215+tarihli+selcuklu+yazitlari

------------------------------------------------------------------

RCAC and Koç Universtiy Press cordially invite you to a talk by Scott Redford on his book Legends of Authority: The 1215 Seljuk Inscriptions of Sinop Citadel, Turkey, which was published by Koç University Press in August 2014. 

Date and time: February 9, Monday 18:30

Location: RCAC Auditorium, İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han Beyoğlu İstanbul 

The talk will be in English. 

In his study of Sinop citadel, one of the most impressive in medieval Anatolia, Scott Redford makes an in-depth re-reading and analysis of 16 inscriptions, all completed within a five month period in the summer of 1215.  This book provides a new analysis not only of Seljuk architectural practice based on architectural and inscriptional evidence, it also re-evaluates the architecture of the citadel itself.

For more information about the book >> http://www.kocuniversitesiyayinlari.com/books/legends+of+authority:+the+1215+seljuk+inscriptions+of+sinop+citadel,+turkey