Announcements

Birleşmiş Milletler Sınavı

Author: Efsun Fırtına Can


Every year, the Organization targets the nationals of Member States that are not adequately represented in the Secretariat for recruitment through competitive examinations. The purpose of these examinations is to recruit young qualified and motivated professionals for junior positions (at the P-2 level.)

The 2010 NCRE is now open to the nationals of countries listed on the left side of the screen. To learn more about different occupational groups offered, please click on the name of the your country.

The deadline for submission of application is 19 September 2010 (no exceptions) and the examinations will be held on 1 December 2010. Please click here for the step-by-step guide on how to submit your application.

For more information about the examination, please download the full text of announcement of the Examination Notice in English and in French.

********************************************************************************************

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, İdare, Nüfus, Ekonomi, İnsan hakları, Hukuki İşler, Radyo Prodüksiyonu (Arapça, Çince ve Fransızca), Güvenlik, İstatistik ve Web Sayfası Tasarımı ve Gelişimi alanlarında P-2 düzeyinde personel istihdam etmek üzere 2010 yılında sınav açmayı kararlaştırmıştır. Sınavın, 01 Aralık 2010 tarihinde BM ofislerinin bulunduğu şehirlerin yanı sıra vatandaşları sınava katılacak ülkelerin başkentlerinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Ülkemiz yedi yıl aradan sonra, BM sınavına vatandaşları kabul edilecek ülkeler listesine dahil edilmiş olup, Ankara’da sınav merkezleri arasında yeralmaktadır

 Söz konusu sınavın katılım şartlarına göre, katılımcıların T.C. vatandaşı ve 32 yaşından küçük olmaları (01 Ocak 1978 ve sonra doğmuş olmak), sınavın açıldığı alanlarla ilgili üniversite diplomasına sahip olmaları ve iyi İngilizce ve/veya Fransızca bilmeleri gerekmektedir.

 BM Yazmanlığı, başvuruların sayıca çok olması halinde, sınavın yapılacağı alanlardan her birinde belirleyecekleri “en iyi” 40 adayı sınava alma hakkını saklı tutmaktadır. Bu adayların seçiminde göz önünde bulundurulacak kriterler arasında lisansüstü eğitim almış olmak, diğer resmi BM dillerini bilmek, iş tecrübesi ve yayınlarının bulunması gibi unsurlar yer almaktadır.

 BM Yazmanlığı, genel sorular ve uzmanlık sualleri şeklinde iki bölümden oluşan yazılı sınavda başarılı olan adaylarla 2011 yılın ilk yarısında sözlü mülakatlar yapacaktır.

 Anılan sınav ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekli dosyada yer almakta olup, sınav için başvuruların adaylar tarafından doğrudan BM Yazmanlığına aşağıdaki internet siteleri aracılığıyla 19 Eylül 2010 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

  http://careers.un.org (İngilizce ve Fransızca)

 www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm (İngilizce)

 www.un.org/french/Depts/OHRM/examin/fexam.htm (Fransızca)