Announcements

Combinatorics dersi

Author: COLLEGE OF SCIENCES

Kombinatorik:


Kullanılacak kitap: Peter J. Cameron - Combinatorics-Topics, Techniques, Algorithms

Konular:

1. Altkümeler, parçalamalar, permutasyonlar
2. Aşıt küme teorisi, De Brujin-Erdüs Teoremi
3. Güvercin yuvası prensibi, Ramsey Teoremi (sonlu ve sonsuz)
4. Çizgeler
5. Beş Renk Teoremi
6. Hata düzeltme, yalancıları bulma
7. Sonsuz kümeleri sayma
8. Rastlantısal Çizge 
9. Szemeredi’nin Düzenlilik Teoremi ve uygulamaları

 

 

 

Combinatorics

Main Textbook: Peter J. Cameron - Combinatorics-Topics, Techniques, Algorithms

Content:
1. Subsets, partitions, permutations
2. Extremal Set theory: De Bruijn–Erdős theorem
3. Pigeonhole Principle, Ramsey’s Theorem (finite and infinite)
4. Graphs 
5. The Five Colour Theorem
6. Error correcting, finding out liars.
7. Counting Infinite Sets
8. The Random Graph
9. Szemeredi’s Regularity Lemma and applications