Announcements

Jean Monnet Bursları Tanıtım Toplantısı

Author: CASE

 

Jean Monnet Bursları Tanıtım Toplantısı

 

9 Aralık 2015, 15:30-17:00 ENG Z50

 

 

 

AB Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Jean Monnet Burs Programı’nın 2016-2017 akademik yılı başvuruları önümüzdeki aylarda başlayacaktır. Üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personel bu burs programından faydalanarak AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilir veya araştırma programları çerçevesinde akademik çalışmalar yürütebilir.  Programın amacı Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesidir.