Announcements

Movie Night: Bir Kadın Bir Erkek

Author: SKL

Kütüphane Eğitim Odasında Çarşamba saat 19:00'da
büyük ekranda BİR KADIN BİR ERKEK adlı film gosterilecektir.

email_birkadinbirerkek.jpg

Sizleri bekliyoruz.

-----

Come to the Library this Wednesday
at 7:00pm and enjoy BİR KADIN BİR ERKEK
large screen with your friends.

email_birkadinbirerkek.jpg