Announcements

Zaman algısını inceleyen bir Psikoloji deneyine katılmak ister misiniz? (Etik Kurul Onaylıdır)

Author: CSSH

Zaman algısını inceleyen bir Psikoloji deneyine katılmak ister misiniz? (Etik Kurul Onaylıdır)

Bu çalışma zaman algısını kontrol eden bilişsel mekanizmayı araştırmaktadır. Çalışma 40’ar dakikalık 2 oturumdan oluşmakta ve Deneye katılım karşılığında toplam 18 lira verilecektir.

Dr. Fuat Balcı yönetimindeki bu çalışmaya katılmak için euslu14@ku.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.