Announcements

Hukuk Fakültesi Semineri "Türk ve İngiliz Hukuklarında Sözleşmenin Yorumlanması" Dr. Eda Şahin

Author: Hukuk Fakültesi

 

"Türk ve İngiliz Hukuklarında Sözleşmenin Yorumlanması"

Dr. Eda Şahin 

Queen Mary University of London 

Thursday, 9 June 2016

11:30 - CASE 127