Announcements

ADALYA’nın 2017-XX. SAYISINA MAKALE ÇAĞRISI / CALL FOR ARTICLES FOR ADALYA XX (2017)

Author: Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi

ADALYA’nın 2017-XX. SAYISINA MAKALE ÇAĞRISI 

Merkezimizin yıllık süreli yayını Adalya’nın, 2017-XX sayısı için hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

Anadolu Akdenizi başta olmak üzere geniş anlamıyla Akdeniz dünyası kültürlerine ilişkin olarak tarih, arkeoloji, antropoloji ve diğer sosyal bilim dalları ile sanat, mimarlık, kültürel miras gibi alanlarda yapılan araştırma, inceleme, belgeleme konularında yazılmış makaleler ile bilimsel yayın ve makale eleştirileri derginin kapsamını oluşturmaktadır.

Bu kapsam dahilinde yayın ilkelerimize (http://www.akmedadalya.com/yayin_tr.php) uygun olarak hazırlanacak makalelerin 31 Aralık 2016 tarihine kadar merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Makalelerin İngilizce hazırlanmış olması, uluslararası planda bilimsel katkı ve izlenebilirlik açısından tercih edilecektir.

Süregelen ilgi ve katkılarınıza teşekkür ederiz.

ADALYA, VIII-2005’nci sayısından itibaren A&HCI (Art & Humanities Citation Index) ve CC/A&H (Current Contents/Art & Humanities) tarafından taranmaktadır.

CALL FOR ARTICLES FOR ADALYA XX (2017)

Preparations are underway for issue number XX (2017) of AKMED’s annual journal Adalya.

The scope of Adalya covers specific topics oriented to the research, study, documentation, conservation and interpretation of the relationships among the cultures of the entire Mediterranean region in the fields of history, archaeology, anthropology and other relevant disciplines as well as art, architecture and cultural heritage.

Articles prepared within the above-mentioned scope and according to our publishing principles (http://www.akmedadalya.com/yayin_en.php) must be sent to AKMED by 31 December 2016. Articles written in English are preferred because of their increased scientific profile and international visibility.

We are grateful for your ongoing interest and potential contribution.

Adalya is indexed in the A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) and CC/A&H (Current Contents / Art & Humanities) as of issue VIII (2005)