Announcements

Zaman algısını inceleyen bir Psikoloji deneyine katılmak ister misiniz? (Etik Kurul Onaylıdır)

Author: Dr. Fuat Balcı

Bu çalışma zaman algısını kontrol eden bilişsel mekanizmayı araştırmaktadır. Çalışma birer saatlik 2 oturumdan oluşmaktadır. Deneye katılım karşılığında toplam 18 lira verilecektir.

Dr. Fuat Balcı yönetimindeki bu çalışmaya katılmak için euslu14@ku.edu.tr ve tutkuoztel@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.