Announcements

Online Photography Exhibition

Author: SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

ARTS 352 Fall 2009 Students's Online Photography Exhibition

This exhibition has come into being with the contribution of Fall 2009 ARTS 352 students and College of Social Sciences and Humanities.

The revenue gained from the exhibition will be granted to Ağrı Patnos Primary School with the help of KU Volunteers.

To Yapı Kredi Bank, Koc University branch, to 00428868 account, specifying buyer's name and surname with photograph's number, and two copies of bank receipt, should be delivered to the Secretary of the Dean of College of Social Sciences and Humanities, Filiz Koca.

We are expecting your support and contribution.

ARTS 352 Güz 2009 Dönemi Öğrencileri Fotoğraf Sergisi

Bu sergi, Güz 2009 dönemi ARTS 352 öğrencileri ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Sergide yer alan fotoğrafların satışından elde edilecek gelir, KU Gönüllüleri aracılığıyla, Ağrı Patnos İlköğretim Okulu’nun eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla okula bağışlanacaktır.

Yapı Kredi Bankası, Koç Üniversitesi şubesi, 00428868 no’lu TL hesabına alıcı adı, soyadı ve seçilen fotoğrafın numarası belirtilerek yatırılıcak ve alınacak çift nüsha dekont, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Sekreteri Filiz Koca’ya teslim edilecektir.

Destek ve katkılarınızı bekliyoruz.

Pricelist_ARTS_352