Announcements

SGKM YIL SONU KONSERİ : BÜLENT ORTAÇGİL & BİRSEN TEZER / 20 ARALIK ÇARŞAMBA

Author: SGKM

*Ücretsiz, davetiyeli. Sınırlı sayıdaki davetiyeler için: tixbox.com.tr

**Konser öncesi saat 18:30'da SGKM fuayede kokteyl olacaktır.