Announcements

2018-19 Akademik Yılı Mentorluk Başvurusu

Author: Yeni Gelen Danışmanlık Ofisi

2018-19 Akademik Yılı Mentorluk Başvurusu

2018-19 Akademik Yılında yeni girişli öğrencilere mentor olmak isteyen lisans öğrencileri https://form.ku.edu.tr/dos/rehber_ogrenci_basvuru_formu/ adresinden mentorluk başvurusunda bulunabilirler. 

Başvurular 16 Şubat, 20178 Cuma günü saat 17:00’a kadar devam edecektir, sonrasında yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ön eleme sonuçları Yeni Gelen Danışmanlık Ofisi tarafından 23 Şubat, Cuma günü e-mail ile duyurulacaktır ve ön elemeyi geçen öğrenciler fakültelerine/bölümlerine göre Şubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarında mülakata çağrılacaklardır.

Mentorlarda aranan özellikler:

 • Akademik başarı: Genel Not Ortalamasının (GPA) en az 2.8 olması (2017 girişli irregular öğrencilerin henüz not ortalamaları olmadığı için bu sene yapılan başvuruları değerlendirilmeyecektir, sonraki sene başvuru yapabilirler),
 • Temiz Disiplin Sicili,
 • 2018-19 Akademik yılı boyunca yeni girişli öğrencilere mentorluk görevine devam edebilme (2018 Güz veya 2019 Bahar döneminde değişim programlarına katılacak öğrenciler ve 2018 Güz dönemi sonunda mezun olacak öğrenciler mentor olarak çalışamazlar, başvuruları değerlendirilmeyecektir),
 • Kişilik olgunluğu,
 • Sorumluluk duygusu,
 • Sosyallik

Mentorlardan beklenen sorumluluklar:

 • Eylül ayında yapılacak oryantasyon dönemi öncesinde mentor eğitimlerine katılmak ve oryantasyon programı hazırlıklarına destek olmak
 • Oryantasyon dönemi boyunca kendi gruplarındaki öğrencilere (menteelerine) liderlik etmek, öğrencilerle sunumlara/eğitimlere katılmak ve sosyal etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak
 • Görevli oldukları akademik yıl boyunca menteelerinin üniversitenin birimlerini, işleyişini ve olanaklarını tanımalarına; akademik, genel ve özel sorunlarla başa çıkmalarına, kampüs içi etkinliklere ve kulüplere katılmalarına, sosyal çevrelerini genişletmelerine destek olmak, grup aktiviteleri düzenlemek
 • Kendi gruplarına atanan Yeni Gelen Danışman hoca ile iletişim halinde olmak ve danışman aktivitelerinin organizasyonuna destek olmak
 • Aylık mentor raporlarını tamamlamak ve planlanan süpervizyon toplantılarına katılmak
 • Öğrencilerin UNIV 101 programına katılımlarını takip etmek

 

Gökçen Zorludemir Baruh

Yeni Gelen Danışmanlık Ofisi

Öğrenci Dekanlığı B383

E-mail: gbaruh@ku.edu.tr