Announcements

Görsel Algı Değişikliklerinin Bütüncül Olarak Değerlendirilmesi ve Klinik Özelliklerle İlişkisinin Araştırılması

Author: KUSOM

Bu çalışma tamamen gönüllülük esasına dayanır. 18-45 yaş arası, aktif bir psikiyatrik hastalığı bulunmayan, klinik geçmişinde daha önce tanısı konmuş herhangi bir psikotik bozukluğu ya da nörolojik hastalığı olmayan, alkol veya madde kullanım bozukluğu olmayan, daha önce klinik olarak anlamlı kafa travması geçirmiş olmayan, birinci derece aile yakınlarında Şizofreni gibi bir psikotik bozukluk öyküsü bulunmayan ERKEK katılımcılar çalışmaya katılabilir. Gönüllülerin anne-baba eğitim durumunun  lise üstü seviyede olmaması gerekmektedir (anne ve babasının eğitim durumu ilkokul, ortaokul yada lise düzeyinde olan kişiler çalışmaya katılabilir). 

 

Çalışmaya katılmayı kabul ederseniz, sizden görsel algı değişikleri ile ilgili bilgisayar ekranı üzerinden yapılan testlerden bir ya da birkaçını yapmanız istenecektir. Ayrıca bahsedilen görsel algı testleri dışında sizinle psikiyatrik bir hastalığınız varsa saptamaya yarayacak bir tanı görüşmesi yapılacak ve kısa bir anket doldurmanız istenecektir. Tüm prosedür yaklaşık 110 dakika sürmektedir. Çalışmaya katılmak ve daha detaylı bilgi alabilmek için ceren16@ku.edu.tr  eposta adresi uzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Katkılarınız için teşekkürler.