Announcements

Dersaadette Avrupa Müziği (European Music in Ottoman Istanbul) EVREN KUTLAY BAYDAR

Author: CSSH

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültemiz öğretim üyesi piyanist-müzikolog Dr. Evren Kutlay Baydar, Osmanlı imparatorluğunun son yüzyılında hâkim olan batılılaşma hareketi neticesinde ön plana çıkan batı müziği eserlerinden seçilmiş bir yelpazeyi yorumluyor. Eserlerin büyük çoğunluğunun, ilk kez, bestelendiği piyano ile çalındığı bu kayıt arşiv eseri kimliğiyle ön plana çıkıyor. Evren Kutlay Baydar’ın Dersaadette Avrupa Müziği başlıklı CD’si tüm D&R’lar, Mefisto, Ada Müzik gibi kitapevleri ve internette satışa çıktı.

~~

Faculty of Social Sciences and Humanities Faculty member, pianist-musicologist Dr. Evren Kutlay-Baydar interpretes selected pieces from European Music literature of Ottoman Era. This recording takes especially attention as an archival work, as most of the compositions are played for the first time in their original pianistic form. Evren Kutlay-Baydar’s CD titled Dersaadette Avrupa Müziği (European Music in Ottoman Istanbul) is sold in all D&R’s, in bookstores like Mephisto and Ada Müzik, as well as on the Internet.