Announcements

SOCIOLOGY TALKS-Gizli Dinlemenin Tarihsel Seyri: İşitsel Denetim, Kültürel Teknikler ve Ses Teknolojileri by Sidar Bayram

Author: CSSH
Time: 12:00
Location: SOS143

SOCIOLOGY TALKS

Tarih:12 Aralık (Çarşamba), 12:00-13:30 

Yer: SOS 143

 

Gizli Dinlemenin Tarihsel Seyri: İşitsel Denetim, Kültürel Teknikler ve Ses Teknolojileri

 

Sidar Bayram  (Koç Üniversitesi)

 

Gizli dinleme pratikleri, son dönemlerde ulusal ve uluslararası gündemi oldukça meşgul etmiş olsa da sosyal bilimsel tartışmalar içerisinde pek ilgi görmemiştir. Bu çalışma, gizli dinleme ve işitsel denetim pratiklerinin gelişimine ve modern Türkiye’deki tarihsel seyrine odaklanacaktır. Gizli dinleme pratiklerini somut örnekler ve anlatılar üzerinden, dinleme teknikleri, gözetim ve denetim yöntemleri, modern ses teknolojileri, kültürel teknikler, mimari tasarımlar, adli pratikler ve istihbarat faaliyetleri gibi alanların kesişiminde ele alacaktır. Çalışma, gizli dinlemenin dijitalleşme sonrası biçimlerine odaklanmak yerine işitsel denetim düzeneğini tarihselleştirerek bu düzeneği oluşturan karmaşık güç ilişkileri ağının kültürel, kavramsal, yönetimsel, teknolojik ve adli katmanlarını tartışacaktır.