Announcements

YIL SONU ETKİNLİĞİ: BARIŞ İÇİN MÜZİK ORKESTRASI / YEAR END EVENT: MUSIC FOR PEACE ORCHESTRA

Author: SGKM

2005 yılından bu yana imkanları sınırlı çocuk ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi olanağı sağlayan Barış için Müzik Vakfı - Barış İçin Müzik Orkestrası yıl sonuna özel repertuvarıyla SGKM’de sahne alıyor.

 The Barış İçin Müzik (Music for Peace) Foundation’s Orchestra, which has been bringing free music education to children with limited economic means since 2005, is visiting SGKM with a special new year repertoire.

26  Aralık Çarşamba 19:30 @ SGKM Oditoryum

 *Ücretsiz, davetiyeli. Sınırlı sayıdaki davetiyeler, Pazartesi günü saat 11:30 itibariyle tixbox.com.tr'de