Announcements

KURES UNIV 101 Gelişim Semineri, 18.02.2019, Gizem Sürenkök Ulutan

Author: KURES
Time: 17:30
Location: SNAB172

KURES UNIV 101 Gelişim Semineri 

İlişkilerin İyileştirici Gücü

Psikolog Dr. Gizem Sürenkök Ulutan

 

Tarih: 18 Şubat 2019, Pazartesi

Saat: 17:30

Sınıf: SNA B172