Announcements

Görsel Kültürler Öğrenci Konferansı

Author: Edebiyat Kulübü & İngiliz Dili ve Karşılaştırmal

Edebiyat Kulübü & İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Sunar:

Görsel Kültürler Öğrenci Konferansı

Bu bir günlük konferans öğrencilerin görsel kültürün herhangi bir yönü hakkındaki akademik çalışmalarını sunma fırsatı sağlayacaktır.

İşlenebilecek Bazı Konular:

 • Görsel uyarlamalar (TV programları, çizgi roman, sahne sanatları, vb.),
 • Film çalışmaları,
 • İmge ve metinlerin kültürler arası aktarımı,
 • Reklamların ilettiği mesajlar,
 • Bir şehrin görsel sanatlarla keşfi,
 • Antik bir kültürün güzel sanatlardaki tasviri (heykel, mimari, vb.)

Kriterler:

 • Türkiye’deki ya da başka ülkelerdeki görsel kültürü inceleyen 20 dakikalık sunumlar (7-10 sayfalık makale, powerpoint sunumu, ve/veya herhangi bir yaratıcı çalışma) bekliyoruz.
 • Sunumlar İngilizce yapılacaktır.
 • Bütün üniversitelere ve bölümlere açıktır.

Tarih: 28 Nisan 2010

Yer: Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Kampüsü

Ana konuşmacı: Hasan Bülent Kahraman

İlgileniyorsanız yarım sayfalık bir özet ya da özü 5 Mart 2010 tarihine kadar edebiyat@ku.edu.tr adresine yollayınız.

Konferansla ilgili sorularınızı yukarıda belirtilen e-posta adresine yollayınız.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This one-day conference will allow students to present any academic work dealing with any aspect of visual culture.

Some Specific Examples:

 • Visual adaptations (TV shows, graphic novels, performing arts, etc.)
 • Film studies
 • Translating images and texts across cultures
 • Messages conveyed by advertisements
 • Exploring a city with visual arts
 • Depiction of an ancient culture in fine arts (sculpture, architecture, etc.)

Criteria:

 • We are looking for 20-minute presentations (7-10 page paper, PowerPoint presentation and/or any creative work) that examine any aspect relating to visual culture in Turkey or abroad.
 • Presentations will be in English.
 • Open to all universities and departments.

Date: April 28, 2010

Place: Koc University, Rumelifeneri Campus

Key-note speaker: Hasan Bülent Kahraman

If interested, please send a half page summary or abstract to edebiyat@ku.edu.tr by March 5, 2010.

Feel free to ask any questions regarding the conference to the e-mail address stated above.