Announcements

ONLINE CONFERENCE - ONLINE KONFERANS (Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu: Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri)

Author: Oğuz Tekin, Director, Koç University AKMED - Oğuz Tekin, Direktör, Koç Üniversitesi AKMED
Time: 18:00
Location: http://sanat.ykykultur.com.tr/etkinlikler/hellenistik-ve-roma-donemlerinde-anadolu-krallar-imparatorlar-kent-devletleri-i