Announcements

Prof. Dr. Özgür Barış Akan Mühendislik Alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne Layık Görüldü // Prof. Özgür Barış Akan gets the prestigious 2020 TÜBİTAK Science Award in Engineering

Author: Koç University

Prof. Dr. Özgür Barış Akan Mühendislik Alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne Layık Görüldü

 

Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Özgür Barış Akan’ın Mühendislik Bilimleri alanında 2020 TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurmaktan gurur duyarız.

 

Prof. Dr. Akan, haberleşme kuramı ve haberleşme ağları alanında gelecek-nesil kablosuz haberleşme ve sensör ağları, nano/biyo/moleküler haberleşme ve Her Şeyin İnterneti (HŞİ) konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalarıyla alanın öncü bilim insanlarından biridir.

 

IEEE üyesi olan Prof. Dr. Akan bugüne değin aldığı çok sayıda önemli ödülün yanı sıra, bu yıl bilim dünyasının en prestijli kürsülerinden AXA Araştırma Fonu’nun verdiği AXA Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri Kürsüsü’nü Türkiye’de ilk kez almaya hak kazanan bilim insanı oldu ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından verilen yine en prestijli desteklerden biri olan “consolidator” desteğine “MINERVA - Biyolojik-esinli Nanoağlar ve Bilişim-esinli Nörolojik Tedavi için Sinir Sisteminin Haberleşme Kuramsal Temellerinin İncelenmesi Projesi”yle (2014-2019) layık görüldü.

 

Prof. Dr. Akan özellikle nanoölçekli, moleküler haberleşme, biyoesinli haberleşme, 5G ve THz kablosuz haberleşme ağları, uydu ve uzay haberleşmesi gibi geleceğimize ışık tutacak ve büyük vaatleri olan alanlarda araştırmalarını Gelecek Nesil ve Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı’nda sürdürüyor. 

 

Prof. Dr. Özgür Barış Akan hakkında

 

-------------------------------------------

 

Prof. Özgür Barış Akan gets the prestigious 2020 TÜBİTAK Science Award in Engineering

 

We are very excited to announce that, our Dean of College of Engineering and Director of Graduate School of Sciences and Engineering, Prof. Özgür Barış Akan gets the 2020 TÜBİTAK Science Award in Engineering.

 

He is recognized for his outstanding research at the international level in the field of communications theory and communications network of next-generation wireless communications and sensor networks, nano/bio/molecular communications, and the Internet of Things.

 

In addition to many outstanding accolades so far, IEEE fellow Prof. Akan has recently received the distinguished AXA Chair in Molecular Information and Communication Technologies, given by AXA Research Fund, representing the first time such a Chair has been received in Turkey. He is also the recipient of the European Research Council's (ERC) Consolidator Grant with his Project "MINERVA - Communication Theoretical Foundations of Nervous System Towards BIO-inspired Nanonetworks and ICT-inspired Neuro-treatment" (2014-2019). 

 

Prof. Dr. Akan continues his research in the Next-Generation and Wireless Communications Laboratory in the fields that will shed light on our future and have great promise, such as nanoscale, molecular communications, bio-inspired communication, 5G and THz wireless communication networks, satellite and space communications.

 

About Professor Özgür Barış Akan