Announcements

Would you like to participate in our research investigating on "The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Image of Nursing” ?

Author: School of Nursing

Dear Members of Koç University,

We would like to invite you to participate in our study to determine "The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Image of Nursing”. (Approved by the KU Social Sciences Research Ethics Committee)

Anyone who is not a healthcare employee can participate in this study. The data collection form takes about 7-10 minutes to fill.

Thank you for your valuable participation. (Data Collection Form is in Turkish)

http://koc.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ePrkDXSxpROkxZb


Research Team
Dr. Begüm Yalçın
Asst. Prof. Nilgün Göktepe
Asst. Prof. Ayda Kebapçı

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Değerli Koç Üniversiteliler,

Sizleri "COVID-19 Salgınının Hemşirelik İmajına Etkisi" ni belirlemeye yönelik yürüttüğümüz çalışmamıza katılmaya davet ediyoruz. (KU Sosyal Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır.)

Çalışmaya, sağlık çalışanı olmayan herkes katılabilir. Veri toplama forumunun doldurulması yaklaşık 7-10 dakika sürmektedir.

Değerli katılımınız için teşekkür ederiz.

http://koc.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ePrkDXSxpROkxZb


Araştırma Ekibi 
Dr. Begüm Yalçın
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Göktepe
Dr. Öğr. Üyesi Ayda Kebapçı