Announcements

"İŞ HUKUKUNDA GENÇ YAKLAŞIMLAR IV" HUKUKA GENÇ YAKLAŞIMLAR KONFERANS SERİSİ-9

Author: HUKUK FAKÜLTESİ

"İŞ HUKUKUNDA GENÇ YAKLAŞIMLAR IV" HUKUKA GENÇ YAKLAŞIMLAR KONFERANS SERİSİ-9

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar konferans dizisi kapsamında toplanan tebliğ metinleri, “İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar IV” başlığı altında kitap olarak yayınlanmış bulunuyor. Söz konusu yayın, değişik üniversitelerde Türk iş hukuku alanında araştırma yapan genç araştırmacıların yaptıkları güncel çalışmaların sonuçlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda, iş mahkemelerine ilişkin yetki kuralları, işletme rizikosu teorisinin hukuki temelleri, işverenin yönetim hakkı, işverenin işçilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verme yükümü, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sendikal hakları ve kısmi süreli çalışmaya ilişkin uygulama sorunları gibi birbirinden değişik konular, anılan kitapta ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Böylece, Türk iş hukuku bakımından açıklığa kavuşturulması gereken güncel konular üzerinde yoğunlaşma gerçekleştirilirken, tüm üniversite çevreleri ile uygulamacılara ve hukuk yaratıcılarına katkıda bulunulması ve yeni bir bakış açısının kazandırılması hedeflenmektedir.  

Editör: Prof. Dr. Tankut Centel